ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Resfebe Oyunu

Resfebe Oyunu

Kelime veya kelime gruplarının; harf, sayı ve resimlerle temsil edilmesiyle oluşturulan oyunlara Resfebe deniyor. Hemen hemen hepimizin okul yıllarından hatırladığı resfebe, resim ve alfabe kelimelerinden türetilmiştir.

ide okulları olarak öğrencilerimizde bu oyun hakkında farkındalık yaratmak, onların hayal dünyalarının ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla resfebe gününü kutladık. ide ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz, matematik dersi kapsamında tasarladıkları resfebeleri okul içerisinde sergilediler.

RESFEBE'nin Faydaları ;

  • Harfler, sayılar, renkler gibi kavramlara farklı açılardan bakmayı sağlar.
  • Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır.
  • Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir.
  • Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar.
  • Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır.
  • Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir.
  • Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar.
Resfebe Oyunu Resfebe Oyunu Resfebe Oyunu Resfebe Oyunu Resfebe Oyunu Resfebe Oyunu Resfebe Oyunu Resfebe Oyunu