ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Minecraft ile Kodluyoruz

Minecraft ile Kodluyoruz

Farklı uygulama ve araçlar eğlenceli hale getirilerek, yenilikçi yöntemlerle kodlama derslerine entegre ediliyor. Bunların en başında da çocukların severek oynadıkları Minecraft oyunu geliyor. Minecraft, Eğitim Sürümü ile çocuklar tarafından büyük ilgi görürken, aynı zamanda öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

Bilgisayar dersimizde, öğrencilerimizle MinecraftEdu ve Codeconnection uygulamalarını kullanarak kodlama eğitimi gerçekleştirdik. Komut Bloklarını kullanan öğrencilerimiz, kodlama ile MineCraft üzerinde kendi dünyalarını oluşturdular. Soyut olan kodlama kavramı MineCraft üzerinde somutlaştı.

Oyun temelli öğrenme yöntemiyle öğrencilerin, algoritma ve problemleri nasıl çözebileceklerini düşünmeleri sağlanıyor.

Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama